بیرینگ

16 سپتامبر 2018

انواع بیرینگ و اجزای مختلف آن

  ۱- بیرینگ چیست؟ بیرینگ (یاتاقان) یک مجموعه مکانیکی می باشد که واسطه ای میان دو قطعه است که دارای حرکت چرخشی نسبی می باشند. به […]